werelddoel #15

Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit

Verder

Nederland is een van de meest dichtbevolkte landen van Europa, maar op veel plaatsen merk je daar weinig van. Als je een uurtje fietst, kom je bijna zeker langs weilanden, meertjes en bossen.

Al die verschillende landschappen zorgen voor biodiversiteit: je vindt er allerlei soorten planten en dieren. Maar veel ervan zijn in gevaar door dingen die mensen doen. Zo worden in regenwouden wereldwijd bomen gekapt. Bijvoorbeeld om plaats te maken voor palmolieplantages. Palmolie zit in veel etenswaren en spullen. Door de boskap verdwijnt het leefgebied van diersoorten als de orang-oetan. Hierdoor worden ze bedreigd met uitsterven.

Maar ook dichter bij huis zijn planten en dieren in nood. In Nederland wordt bijna 40% van de dieren en de ‘hogere planten’ bedreigd. Hogere planten zijn planten met bladeren, stengels en wortels. Ze worden bijvoorbeeld bedreigd doordat er in de landbouw veel van de vervuilende stoffen fosfor en stikstof worden gebruikt. Dat tast de kwaliteit van het oppervlaktewater aan, en van natuurgebieden zoals heidevelden.

Het verdwijnen van bossen moet wereldwijd worden gestopt. Kwetsbare andere soorten natuur, zoals moerassen, steppen en in Nederland de heide, moeten beter worden beschermd. Zo maken we de aarde weer gezonder. En daar worden wij zelf ook gelukkiger en gezonder van.

Hoe scoort Nederland op dit werelddoel?

 • 1/4
  In 2023 bestond 20,9% van het landoppervlak van Nederland uit natuur (bos, duinen en heide). Dat is niet veel vergeleken met andere Europese landen, maar al een verbetering als je het vergelijkt met 2017. Toen was dit bijna 15%. Bron: CBS
 • 2/4
  Het gebruik van fosfor in de landbouw wordt gelukkig aangepakt. Het fosforoverschot is sinds 2000 flink afgenomen. In 2000 was dit nog 22,8 kg fosfor per hectare, in 2023 was dit 2 kg fosfor per hectare. Bron: CBS
 • 3/4
  38,9% van de dieren en de ‘hogere’ plantensoorten in Nederland wordt bedreigd. Bron: CBS
 • 4/4
  Door de landbouw zijn er steeds minder weidevogels in Nederland. Sinds 2000 is bijna 43% van de vogels verdwenen. Bron: CBS

‘Mijn oma eet door mij geen palmoliepindakaas meer’

Koos uit Diemen is kinderambassadeur van Werelddoel 15: gezonde bossen en een rijke biodiversiteit.
 • Vertel, waarom dit doel?
 • ‘Ik zag op tv een keer een inzamelactie voor de orang-oetan. Veel bos waarin deze aap leeft verdwijnt voor palmolieplantages. Ik houd van dieren. Ik hoor steeds weer over soorten die uitsterven, oerwouden die worden gekapt, woestijnen die oprukken… Daar maak ik me zorgen over.’
 • Ook in Nederland gaat het niet zo goed met veel dieren en planten. Wat vind je daarvan?
 • ‘Ik wist dat het hier beter kan, maar ik wist niet dat 40% van de dieren en planten in Nederland wordt bedreigd. Daar moeten we iets tegen doen.’
 • Wat kunnen wij zelf doen?
 • ‘Niet overal beton storten en juist meer bomen planten. Vooral bloemen en planten waar insecten en vogels op afkomen. Wij wonen in de stad en hebben een moestuin, een grasveld en een paar fruitbomen. Daar komen insecten op af: bijen, wespen, vlinders... En soms egels. Bladeren vegen we expres niet allemaal weg, want egels scharrelen daar graag in rond.’
 • Wat doe je nog meer voor dit doel?
 • ‘Ik kijk bij producten altijd of er palmolie in zit. En we eten bijna geen vlees. Een koe eet wel zeven keer z’n eigen gewicht, neemt veel ruimte in en stoot CO2 uit. Hoe minder vlees, hoe minder koeien.’
 • Vind je het moeilijk om zo bewust te leven?
 • ‘Je moet er iets voor over hebben. Mijn leven wordt er niet minder leuk van hoor. En veel mensen willen echt wel een beetje moeite doen. Ik praat er regelmatig over met vrienden en familie. Mijn oma eet door mij geen pindakaas met palmolie meer.’