werelddoel #13

Klimaatverandering stoppen

Verder

Nederland heeft best een fijn klimaat. ’s Zomers zijn de dagen lang en vaak lekker warm. In de winter kun je soms een sneeuwpop maken. Je kunt beter hier leven dan in bloedhete, droge woestijngebieden of op de Noordpool, waar altijd ijs ligt.

Maar het klimaat verandert over de hele wereld. Ook hier. Dat komt mede door broeikasgassen. Het bekendste is koolstofdioxide (CO2). Broeikasgassen komen onder andere in de lucht via de schoorstenen van fabrieken en de uitlaten van auto’s en door de landbouw, vooral de veehouderij. Ze zorgen dat het steeds warmer wordt op aarde. En dát zorgt voor droogte, extreme stormen en hogere temperaturen. Daardoor smelt het ijs op de Noordpool (niet fijn voor bijvoorbeeld ijsberen!) en kunnen mensen in sommige warme landen niets meer verbouwen. In Nederland zorgt klimaatverandering voor minder sneeuw en meer regen.

Als we niets doen, kunnen delen van de wereld onleefbaar worden. Dus moeten we zorgen dat we minder broeikasgassen uitstoten. Bijvoorbeeld door schoner verkeer en fabrieken en door minder energie te gebruiken. Jammer genoeg zijn we daar in Nederland nog niet goed in. We moeten in 2030 bijna de helft minder uitstoten dan in 1990. Maar we lopen flink achter. Oh, en ken je het woord broeikasgasvoetafdruk? Dat betekent zoiets als ‘het totaal aan broeikasgassen in de lucht door wat jij eet, koopt en doet’. Daarbij hoort ook wat er voor ons gemaakt wordt in andere landen. Die voetafdruk is voor ons zelfs gestégen.

Hoe scoort Nederland op dit werelddoel?

 • 1/3
  75,7% van alle Nederlanders vanaf vijftien jaar maakt zich zorgen over klimaatverandering. Goed nieuws, dan verandert er misschien iets! Bron: CBS
 • 2/3
  Tussen 1990 en 2022 daalde de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland met 34,5%. Van de 27 EU-landen stonden we in 2023 op de 14e plaats. Bron: CBS
 • 3/3
  Tussen 1901 en 2013 nam de gemiddelde temperatuur in Nederland toe met 1,8 graden celsius. Het grootste deel van deze toename, namelijk 1,4 graden, vond plaats tussen 1951 en 2013. Bron: KNMI

‘Ik ga zelf altijd met de fiets’

Jamael uit Tilburg is kinderambassadeur van Werelddoel 13: klimaatverandering stoppen.
 • Wat heb jij met dit Werelddoel?
 • ‘Ik keek een keer met mijn moeder naar het nieuws. Het ging over klimaatverandering. Erna ben ik zelf gaan uitzoeken hoe het zit. Ik maak me er echt zorgen over. Het gaat om onze wereld, ons huis.’
 • Waarom maak je je zorgen?
 • ‘Ik ben al een beetje gewend aan het idee dat het warmer begint te worden. Maar ik wil dat mijn zusje en mijn eigen kinderen later ook fijn kunnen leven. Als het nooit meer echt koud wordt, sneeuwt het ook bijna nooit meer. Sneeuw hoort toch bij Nederland?’
 • Zijn we op de goede weg?
 • ‘De regering kan meer doen. Er zijn nog steeds politici die beweren dat klimaatverandering onzin is. Hoe kun je dat nou zeggen? Er mag meer aandacht voor komen. We moeten iedereen overtuigen.’
 • Hoe dan?
 • ‘Als mensen de goede informatie hebben, luisteren ze wel. Vaak denken ze: als het niet met mij te maken heeft, boeit het niet. Maar ze staan met hun mond vol tanden als het straks invloed heeft op hun leven. In de klas vertel ik erover. Eerst doen ze een beetje lacherig, erna geven ze mij gelijk.’
 • Wat kunnen mensen zelf doen?
 • ‘Veel kinderen op mijn school gaan met de bus of ze worden gebracht. Ik ga altijd met de fiets. Ik heb geprobeerd met mijn vrienden een week alleen maar verantwoorde producten te kopen. Dat is vijf dagen gelukt! Beter voor de aarde zorgen én genieten van het leven, dat kan echt samen.’