17 Werelddoelen

In 2015 ondertekenden 193 wereldleiders van de Verenigde Naties 17 Werelddoelen. In het Engels heten ze de Sustainable Development Goals (SDGs). Samen moeten ze wereldwijd een einde gaan maken aan allerlei dingen die het leven op aarde niet makkelijker maken. Extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering bijvoorbeeld. Ook Nederland heeft deze doelen ondertekend. De deadline voor de doelen is 2030: als jij volwassen bent dus.

Wie hebben de doelen bepaald?

Omdat de Werelddoelen ons allemaal aangaan, mocht iedereen erover meedenken. Daarom reisden VN-medewerkers de hele wereld over om naar de mening van allerlei mensen te vragen. Uiteindelijk hebben bijna 7,8 miljoen mensen gestemd op de voor hen belangrijkste thema’s.

Waar gaan de doelen over?

Een van de belangrijkste problemen die we moeten aanpakken, is klimaatverandering. Alle landen hebben daarmee te maken: droogtes, extreme stormen en overstromingen. Als we de Werelddoelen halen, kunnen we de gevolgen van klimaatverandering tegengaan.
Ook inkomensverschillen spelen een grote rol. Hoe kleiner de verschillen, hoe stabieler een samenleving. De inkomensverschillen tussen rijke en arme landen nemen op dit moment wereldwijd af. Dat is goed nieuws. Maar de inkomensverschillen binnen landen nemen wel toe. En dat zorgt voor onrust. Alleen een economische groei waar iedereen van meeprofiteert, kan de kloof tussen arm en rijk verkleinen en zo vreedzame en eerlijke samenlevingen stimuleren.

Wat kan ik zelf doen?

Klimaatverandering en inkomensverschillen zijn grote thema’s. Ongrijpbaar groot bijna. Maar er zijn ook zaken waar je eenvoudig en direct zelf invloed op kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld met de keuzes die je maakt als consument. Zo kun je kiezen voor producten die gemaakt zijn onder eerlijke werkomstandigheden. Wat jij kiest heeft groot effect. In je eigen omgeving en in de rest van de wereld.

Hoe weten we hoe het ermee staat?

Als je een doel wilt halen, moet je meten of je stappen in de goede richting zet. In Nederland doet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat. Sinds 2016 meet die cijferexpert hoe Nederland ervoor staat vergeleken met andere EU-landen. Daar wordt een rapport van gemaakt, dat elk jaar op Verantwoordingsdag (de derde woensdag in mei) wordt overhandigd aan de Tweede Kamer.

Officiële volwassenensites over de doelen zijn best ingewikkeld (en saai) voor kinderen. Om te zorgen dat ook kinderen in Nederland aan de slag kunnen met de doelen, bedacht Anne-Marie Rakhorst (Duurzaamheid.nl) in 2019 de 17 Doelen Wegwijzer: de kinderversie van dat rapport van het CBS. ‘Ook kinderen hebben recht op de informatie die het CBS presenteert, want het gaat in 2030 vooral om hún wereld’, zegt ze. ‘Als je weet wat er aan de hand is in de wereld, kun je zelf actie ondernemen en volwassenen aanspreken over jouw toekomst. Kinderen hebben weliswaar geen stemrecht, ze hebben wel een stem!’

Alle doelen op een rij:

Er zijn 17 werelddoelen. Hieronder vind je ze allemaal op een rij. Wil je meer weten over een doel? Klik dan op de link om naar de Wegwijzer te gaan. In de Wegwijzer leer je alles over de verschillende doelen. Je vindt er informatie, weetjes, filmpjes, interviews én tips om zelf aan de slag te gaan.

 1. Geen armoede
 2. Geen honger
 3. Gezondheidszorg voor iedereen
 4. Iedereen naar school
 5. Vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig
 6. Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen voor iedereen
 7. Schone en betaalbare energie
 8. Eerlijke en sociale economische groei
 9. Veilige infrastructuur en beschikbare kennis voor iedereen
 10. Gelijke kansen voor iedereen
 11. Leefbare, duurzame steden
 12. Duurzame productie en consumptie
 13. Klimaatverandering stoppen
 14. Gezonde oceanen, zeeën en rivieren
 15. Gezonde bossen en een rijke biodiversiteit
 16. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid
 17. Samenwerken voor de Werelddoelen

17 filmpjes

Nederland heeft 17 kinderambassadeurs die zich inzetten voor het behalen van de werelddoelen. Er zijn 17 filmpjes gemaakt waarin de kinderambassadeurs vertellen over hoe zij de toekomst van de wereld zien en concrete ideeën delen over hoe het anders of beter kan. Een totaaloverzicht van alle filmpjes vind je hier.