werelddoel #5

Mannen en vrouwen gelijk

Verder

Dit hoeven we jou eigenlijk niet te vertellen, toch? Jongens en meiden zijn gelijkwaardig. Voor mensen die het niet weten (of misschien soms vergeten) is het vastgelegd in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Want volgens de Verenigde Naties is ‘gelijkheid tussen mannen en vrouwen de basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld’.

Soms zie je dat mannen en vrouwen verschillend worden behandeld. Bijvoorbeeld dat vrouwen minder betaald krijgen, terwijl ze gewoon hetzelfde werk doen als mannen. Of dat er minder vrouwen op topfuncties werken of Kamerlid zijn in het parlement (de Eerste en Tweede Kamer). Niet eerlijk, toch?

In andere landen dan Nederland zijn de verschillen soms veel groter. In het ergste geval worden vrouwen ronduit onderdrukt. Gelukkig is de positie van meisjes en vrouwen de laatste jaren wel verbeterd. Steeds meer meisjes gaan naar school en wereldwijd komen er meer vrouwelijke politici bij.

In 2030 moeten vrouwen en mannen dezelfde kansen hebben. En er moet een eind komen aan geweld tegen vrouwen en meisjes. Zoals vrouwenhandel, seksuele uitbuiting, kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis.

Hoe scoort Nederland op dit werelddoel?

 • 1/4
  3,5 op de duizend vrouwen (15+) maakte geweld mee door een (ex)partner in 2023. Dit is meer dan in 2019 (2,4 op de duizend). De uitkomsten zijn niet goed vergelijkbaar met eerdere cijfers omdat het onderzoek toen anders werd uitgevoerd. Bron: CBS
 • 2/4
  Veel mannen (77,2%) én vrouwen (68,9%) tussen de 15 en 74 jaar werken in Nederland (2021). Vergeleken met andere Europese landen hebben wij een hoge ‘arbeidsparticipatie’, zoals dat heet. Bron: CBS
 • 3/4
  Het aantal vrouwen in het parlement is weer iets toegenomen na een daling vorig jaar. In 2011 was 41% van de Kamerleden vrouw. In 2018 was dat 36% en in 2021 was dat 33,3%. In 2023 is 40,7% van de Kamerleden vrouw, net als in 2022. Bron: CBS
 • 4/4
  Van alle mensen die werken in hogere functies (management) is 29,2% vrouw. Al is dit percentage iets verbeterd ten opzichte van vorig jaar (27,7%), het is nog steeds erg laag. Er zijn vijf landen in Europa waar dat percentage nog lager ligt. Bron: CBS

‘Ook jongens moeten hun mond opendoen’

Chahrazad uit Nijmegen is kinderambassadeur van Werelddoel 5: mannen en vrouwen gelijk.
 • Vertel, waarom dit Werelddoel?
 • ‘Gelijkwaardigheid is nodig voor een vreedzame samenleving. Ik wil het zelf later ver schoppen in het bedrijfsleven. Het zou toch erg zijn als dat niet lukt omdat ik vrouw ben? Gelukkig zijn vrouwen en mannen in Nederland voor de wet gelijk. In veel landen zijn vrouwen écht ondergeschikt. Dat is zo erg!’
 • Heb jij wel eens het gevoel dat je wordt achtergesteld?
 • ‘Nee, mensen weten hoe ik ben, die zouden het nooit proberen. Ik laat niet over me heen lopen. Maar ik hoor wel eens van vriendinnen dat ze denken ergens niet te zijn aangenomen omdát ze meisje zijn.’
 • In Nederland scoren we nog niet zo goed vergeleken met veel Europese landen: er zitten nog veel meer mannen op hogere posities.
 • ‘Dat is echt heel jammer. Vrouwen kunnen net zoveel en een eerlijke mix is juist goed.’
 • Hoe zorgen we dat het gaat veranderen?
 • ‘Als je als meisje merkt dat jij anders wordt behandeld dan een jongen, doe je mond open. Dat kan echt invloed hebben op je leven, en hoe anderen zich gedragen. En: mensen op hoge posities moeten zorgen dat meer vrouwen worden aangenomen.’
 • Wat kunnen kinderen doen voor dit doel?
 • Soms hoor je kinderen nog erg in stereotypes praten: ‘Jij bent een meisje dus je kunt niet voetballen.’ Eigenlijk moet het daar al beginnen. Ook jongens die gelijkheid belangrijk vinden, moeten hun mond opendoen. Spannend, maar ze zijn niet alleen. De meisjes staan al aan hun kant!'