werelddoel #8

Eerlijke en sociale economische groei

Verder

Wat wil jij later worden? Wetenschapper? Technicus? Iets in de zorg? Roep maar, bijna álles kan. Als je in Nederland opgroeit, heb je ontzettend veel geluk. Er is veel werk en mensen die werken, krijgen daarvoor een eerlijke beloning. Oh, en over de arbeidsomstandigheden zijn we met z’n allen (super)tevreden.

Je zou willen dat het overal in de wereld zo was, toch? Daarvoor moet er helaas nog veel gebeuren. In veel landen kunnen en willen mensen wel werken, maar zijn er geen banen. Of mensen krijgen zo weinig betaald, dat ze eigenlijk worden uitgebuit. En dan heb je nog kinderarbeid. Je moet er toch niet aan denken dat je in plaats van naar school of voetbal te gaan elke dag op het land of in een fabriek moet werken?

Samen werken we aan eerlijke economische groei. Dat betekent dat er meer werk en welvaart komt en dat íedereen daarvan profiteert. Zonder dat het ten koste gaat van het milieu. Het doel: in 2030 moet iedereen die kan werken werk hebben, veilig kunnen werken én een eerlijk loon krijgen.

Hoe scoort Nederland op dit werelddoel?

  • 1/3
    We hebben met 3,6% in 2023 een lage werkloosheid in Nederland, vergeleken met veel andere Europese landen. Heel veel mensen tussen de 15 en 75 jaar werken (72,2%). Bron: CBS
  • 2/3
    Nederlanders zijn efficiënte werkers. Elk gewerkt uur in Nederland levert ons land 51 euro op. Dat noem je de arbeidsproductiviteit. Bron: CBS
  • 3/3
    Bijna driekwart van de bevolking (18+) was in 2023 tevreden met zijn of haar vrije tijd. Bron: CBS

'Ik vind mijn speelgoed heel leuk, maar als het door kinderen is gemaakt, hoef ik het niet te hebben.'

Lola uit Nijmegen is kinderambassadeur van Werelddoel 8: Eerlijke en sociale economische groei