Wil je op de hoogte blijven van alles rondom 17 doelen die je deelt en de wereldwijzer? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Doel 4 — Iedereen naar school

Boran (11) uit Nijmegen
Met goed onderwijs kun je je eigen toekomst bepalen en wordt iedereen z’n eigen baas.

Gaat, kan en mág iedereen in de wereld straks naar school? Boran heeft een wens: toegang tot goed onderwijs voor iedereen.

Wereldwijd zijn er 103 miljoen kinderen die geen toegang hebben tot onderwijs. Dat aantal moet fors omlaag. Het liefst naar nul. Qua basisschoolonderwijs gaat het wereldwijd de goede kant op. Bij het vervolgonderwijs valt nu de grootste winst te behalen. Daar zijn voldoende bekwame docenten nodig, die zich richten op beroeps-, technisch- en hoger onderwijs. Ook is het nodig dat scholieren wereldwijd meer kennis opdoen over duurzame ontwikkeling, mensenrechten en wereldburgerschap.

Vind jij net als Boran dat iedereen toegang tot goed onderwijs moet hebben? Help mee en deel ook bovenstaand filmpje. En zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen weten waar de 17 Werelddoelen voor staan.