23 September 2021

De Plastic Soup Surfer pakt afvalscheiding op scholen aan

De meeste mensen scheiden thuis afval: groente en fruit gaan in de groenbak, glas gaat naar de glasbak, oud papier wordt apart verzameld, oude kleding en kapotte handdoeken gaan naar de textielcontainer en op steeds meer plekken wordt ook plastic apart ingezameld.  ‘Alles’ dat overblijft noemen we restafval. Dat gaat in de grijze container of in een ondergrondse container.

Op veel scholen gaat het anders. Daar belandt alles op een grote hoop. Gek eigenlijk. Hoe dat komt? Een school wordt gezien als een bedrijf en bedrijven hebben geen ‘huishoudelijk afval’, maar ‘bedrijfsafval’. En dat terwijl het afval op scholen erg veel lijkt op het afval thuis. Om bedrijfsafval gescheiden in te zamelen, moet een school een duur contract afsluiten. Dat is ingewikkeld en veel scholen hebben daar geen geld voor.

Op de meeste scholen wordt alleen papier apart ingezameld. Minder dan vijf procent van de scholen scheidt meer afval dan alleen papier.

De Plastic Soup Surfer wil dat leerlingen bewuster met afval leren omgaan

Merijn Tinga, beter bekend als de Plastic Soup Surfer, wil iets veranderen aan de manier waarop afval ingezameld wordt op scholen. Hij vindt het belangrijk dat op scholen het goede voorbeeld gegeven wordt. School is immers een plek om te leren.

“Afvalscheiding en afval verminderen is voor kinderen een belangrijke manier om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Als we geen afval scheiden gooien we stukje bij beetje de aarde in de verbrandingsoven. Het scheiden van afval zou altijd de standaard moeten zijn!”

Afvalscheiding in de klas: de normaalste zaak VÓÓR de wereld

In 2020 startte de Plastic Soup Surfer daarom de campagne Wakkere Wegwerpers. Hij supte door heel Nederland langs basisscholen. Op de scholen legde hij uit waarom het afval inzamelen op scholen anders moet en vroeg hij leerlingen om zijn petitie te ondertekenen. De petitie leverde hij – vanaf zijn sup – af in Den Haag, bij de politieke partijen. Met succes! De politieke partijen vonden het plan van de Plastic Soup Surfer een goed idee. In februari 2021 stemden ze voor het idee om al het afval op scholen binnen vier jaar gescheiden in te zamelen en in te leveren, zonder dat scholen daarvoor extra moeten betalen.

In september 2021 supte de Plastic Soup Surfer weer 300 kilometer langs scholen van Den Ham naar Den Haag. Om nog meer aandacht te vragen voor dit probleem.

Gewapend met een concreet voorstel voor invulling van het beleid en gesteund door duizenden kinderen, scholen, burgemeesters en wethouders, onderwijsinstellingen en de VO-raad arriveerde de Plastic Soup Surfer op vrijdag 10 september weer in Den Haag. Daar overhandigde hij alle verzamelde steun en het plan voor de aanpak van afvalinzameling op scholen aan verschillende politieke partijen. Nu is het aan de politiek en de afvalbedrijven om zo snel mogelijk goede afspraken te maken zodat het echt gaat lukken om in 2025 op alle scholen afval gescheiden in te zamelen.

Wie is de Plastic Soup Surfer?

Merijn Tinga is de Plastic Soup Surfer. Hij heeft zich onder andere ingezet voor de invoering van statiegeld op kleine flesjes. Merijn werkte eerder als docent biologie. Zijn grote passie is surfen. Tijdens het kitesurfen ergert Merijn zich aan al het plastic afval dat hij om zich heen ziet drijven. Als bioloog weet hij heel goed wat voor schadelijke effecten plastic heeft op het zeeleven. Daarom vraagt hij als de Plastic Soup Surfer aandacht voor het probleem van zwerfafval en de plastic soep.

Gerelateerde doelen

Deel dit artikel